Okinawa

Liste des arts martiaux okinawaïens

 •  Bugeikan
 • Bujindo Jukempo
 • Tode (Karate d’Okinawa)
  • Shurite (a donné
   • Motobu-ryû
   •  Shôtôkan
   • Shito-ryû
   • Shôrin-ryû (Sōkon Matsumura)
   • Shudokan
   • Kyan Shotoku karate (Kyan Shotoku)
   • Seishin kan karate (Yoshitoshi Sato)
   • Isshin-ryû
   • Shorinji-ryû Kenkoken (Masayoshi Kori Hisataka)
  • Tomarite
   • Motobu-ryû
   • Matsubayashi-ryû
   • Shôrinji-ryû
  • Nahate
   • Gôjû-ryû
   • Uechi-ryû (Kanbun Uechi)
   • Ryûei-ryû
   • Tôon-ryû
   • Chitô-ryû (Tsuyoshi Chitose)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

45 + = 55

*

Fudoshinkan - le magazine des arts martiaux